}
 
เทศบาลตำบลบางปะหัน
90 หมู่ 6 ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13220
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3538-1363 โทรสาร : 0-3530-1666
ห้องสำนักปลัด ต่อ 101
ห้องสาธารณสุข ต่อ 102
ห้องคลัง ต่อ 103
ห้องประปา ต่อ 104
ห้องกองช่าง ต่อ 105

E-mail : Saraban@bangpahun.go.th

 
www.bangpahun.go.th © 2024